Regulamin świadczenia usług

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Translatorion: Thorium Paweł Woźnikowski, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Ludwika Brożka 10/7, NIP: 5482472153, adres e-mail: biuro@translatorion.com, numer telefonu: +48 783 500 669, zwane dalej w niniejszym Regulaminie „Biurem”, na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych zwanych dalej „Zleceniodawcami”.