Regulamin świadczenia usług

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Translatorion Martyna Szczepaniak-Woźnikowska, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Ludwika Brożka 10/7, NIP: 648 270 76 22, adres e-mail: biuro@translatorion.com, numer telefonu: +48 692 002 202, zwane dalej w niniejszym Regulaminie „Biurem”, na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych zwanych dalej „Zleceniodawcami”.